Marienberg

Marienberg11

DOPRAVA: 35 km po silnici z Chomutova. Jedeme po hlavním tahu Chomutov – Chemnitz, po silnici č. 7 přes Horu Sv. Šebestiána a dále po B 174.

 

Mohlo by se vám líbit...