St. Marienstern: cisterciácký klášter

Marienstern01

DOPRAVA: Autem 103 km z Ústí nad Labem. Nejprve po dálnici D8/A17 a na exitu č. 6 sjedete na rychlostní silnici S 177 přes Pirnu a Radeberg. Za Radebergem se připojíte na dálnici A4 a na exitu č. 87 sjedete na silnici S 94 směr Kamenz. Po 6 km odbočíte doprava na S 105 směr Panschwitz – Kuckau.

Mohlo by se vám líbit...